• กระดาษทรายหน้าแดงกลมหลังขนปลาฉลาม 4 นิ้ว

  • ทีโอเอ กระดาษทราย กลมหลังขน LACD-GOLD 6นิ้ว

  • ทีโอเอ กระดาษทรายน้ำ DCC

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ ปาร์เก้ 35A 1 กก

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ ปาร์เก้ 35A 10 กก

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ อเนกประสงค์ 22S 1.8 กก.

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ อเนกประสงค์ 22S 10 กก.

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ อเนกประสงค์ 22S 16 ออนซ์

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ อเนกประสงค์ 22S 32 ออนซ์

  • ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ อเนกประสงค์ 22S 4 ออนซ์